Hadith Tungkol sa Pagbebenta ng Bagay na Wala Ka Nito

Sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam:
(لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدِكَ) رواه الترمذي حديث صحيح
"Huwag mong ibbebenta ang bagay na wala ka." [Iniulat ni Tirmidhi, Hadith Sahih]

Sadyang napakaganda ng Islam sapagkat ginagabayan tayo nito palagi sa tama maging sa ating paghahanap-buhay at ipinapaliwanag sa atin ang mga maling gawain upang atin itong maiwasan at di makapinsala sa iba.

Ang hadith na nasa itaas ay malinaw na nagsasabi sa atin na bawal at hindi maaari ang pagbebenta ng bagay na wala sa atin. Narito ang ilang halimbawa ng maling paraan ng pagbebenta na ito:

Mali: Halimbawa'y isa kang mangingisda at nagbebenta ka na agad samantalang wala ka pang nabibingwit o nakukuhang mga isda sapagkat hindi mo alam kung may makukuha ka nga o hindi.
Tama: Mangisda ka muna at kapag may nahuli ay saka magbenta.

Mali: Ganundin ang gawain ng mga swindler na nagbebenta ng mga bagay na wala naman sila nito o hindi nila pag-aari at hindi naman sila legal na pinag-utusan ng may-ari nito na ibenta ito at ito ay malinaw na panloloko.
Tama: Kung may nakita kang pag-aari na gusto mong ibenta ay kausapin mo ang may-ari nito na gawin kang agent at bigyan ka ng komisyon sa mabebenta ninyo.

Mali: Halimbawa'y isa kang magsasaka na nagbebenta ng bigas samantalang di ka pa nakakaani sapagkat di mo pa alam kung may maaani ka ba at kung anong antas ng bigas ang iyong maaani.
Tama: Kapag nakaani na ay saka  magbenta ng bigas.

Mali: Halimbawa'y yaong pagbebenta ng mga bagay na nakasanla pa at hindi pa natatapos ang kontrata ng pagsasanla sapagkat ito ay hindi pagtupad sa napagkasunduan.
Tama: Kapag may isinanla sa iyo at hindi nakapagbayad ang nagsanla sa iyo sa panahon na inyong napagkasunduan ay maaari mo pa siyang bigyan ng kaunti pang palugit bilang habag. Pero maaari rin naman na ilitin mo na ang isinanla niya sa iyo pero pakatatandaan na kung ang bagay na isinanla niya sa iyo o tinatawag na collateral ay mas mataas ang halaga kaysa sa hiniram niya sa iyo ay kailangan mong ibalik sa kanya ang sukli at kunin lamang ang halaga na hiniram niya sa iyo. Halimbawa ay may nagsanla sa iyo ng laptop sa halagang 10,000 at ang totoong presyo pala nung laptop ay 20,000. Sa ganitong paraan ay ibenta ninyo ang laptop at kung magkano ang sobra ng 10,000 na hiniram niya sa iyo ay ibalik mo. Maaari rin naman na ikaw na ang bumili dun sa isinanla niya sa iyo at dagdagan mo na lang ung perang pinahiram niya sa iyo.

Mali: Halimbawa'y sa ilang mga bangko, na nagbebenta ng mga pag-aari katulad ng mga sasakyan at bahay na hindi pa pala nila ganap na nabibili dahil ito ay hindi pa nila ganap na pag-aari.
Tama: Puwedeng kumuha ng sasakyan sa bangko sa kondisyon na kailangan ay nabili na talaga ng bangko ang kukunin mo sa kanila.

Mali: Halimbawa'y yaong kinuha mo na ang pera ng bibili sa iyo ng isang bagay samantalang hindi mo pa pala nabibili ang bagay na bibilhin niya sa iyo at ito'y maaaring magdulot ng kapinsalaan sa mamimili.
Tama: Bilhin mo muna ang bagay na gustong bilhin ng bibili sa iyo saka mo ito ibenta sa kanya.

Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga halimbawa ng maling paraan ng pagtitinda na wala sa iyo at ating ipinakita ang tamang paraan. Sa Islam ay maaari mong ibenta ang bagay na hindi mo pag-aari basta't ikaw ang napag-utusan ng may-ari na magbenta nito katulad na lamang ng mga sales personnel sa mga malls, o yaong mga sales agent ng mga real estate.

Allahu akbar! Sadyang kay ganda ng Islam sapagkat iniingatan tayo nito mula sa mga bagay na hindi magaganda.

No comments:

Post a Comment