Mga Alituntunin sa Pagbili ng Ginto't Pilak, at Palitan ng Pera

Mahalagang malaman ng bawat Muslim ang mga patakarang ito ng Islam dahil ito ay kabutihan para sa atin na utos ng ating Panginoong Allah. At upang tayo'y makaiwas sa malaking kasalanan ng riba. Tandaan natin na anumang ipag-utos ni Allah ay makabubuti sa atin at anumang Kanyang ipagbawal ay makasasama sa atin.

1. Pagbili ng ginto sa ginto, o pilak sa pilak.

Kapag bibili ng ginto na ang gagamiting pagbili ay katulad rin nitong ginto, o kaya ay bibili ng pilak at katulad nitong pilak ang pambili, ay kailangang ito ay may magkaparehas na uri't timbang, at kailangang magkapalitan ng produkto sa mismong lugar na iyon at panahon. Obligadong maisatupad ang nabanggit na dalawang kondisyon sa pagbili ng ginto sa ginto o pilak sa pilak upang maging halal ang pagbenta o pagpapalitan. Samakatuwid ay haram (bawal) ang pagbili ng ginto sa ginto o pilak sa pilak ng may magkaibang uri't timbang ang mga ito, at haram din na ipagpaliban ang pagpapalitan ng nasabing mga ginto o pilak.

Halimbawa ay bibili si Ahmad ng ginto kay Zayd at ang pambili niya ay ginto rin. Kailangan ang ginto na

Islamic Banking vs Conventional Banking

Narito ang ilan sa pagkakaiba ng Islamic banking sa conventional banking na mahalagang malaman ng mga Muslim. Maraming salamat.

1. Ang Islamic banking ay pinapatakbo ng naaayon sa batas ng Shariah, samantalang ang conventional banking ay base sa sistemang ginawa ng tao.

2. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng dalawang ito ay:  sa Islamic banking ay hindi nahahaluan ng riba (usury), subalit ang conventional banking ay napapalooban ng riba.

3. Layunin ng Islamic banking na kumita ng malaki subalit may paghihigpit na naaayon sa Shariah, ang

Hadith Tungkol sa Pang-aagaw ng Kostumer

Isa ito sa mga patunay na ang relihiyong Islam ay hindi lamang relihiyon kundi kumpletong paraan ng pamumuhay. Hindi lamang ukol sa pagsamba sa nag-iisang Diyos kundi nagbibigay-gabay din sa ating pang-araw-araw na gawain kabilang na ang pagbebenta at pagbili. Sa kadahilanang bawat isa sa atin kung hindi man nakaranas magtinda ay sigurado akong lahat tayo'y nakaranas bumili. Ang paksa nating ito ngayon ay tungkol sa pang-aagaw ng kostumer. At narito ang sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) ukol dito:
(وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَيْعِ بَعْضٍ) رواه مسلم
"At huwag ninyong bebentahan yaong nagbebentahan pa lamang." [Iniulat ni Muslim]

Paano Maging Tricycle Operator?

Isa sa mga halal na mapagkakakitaan ng mga Muslim sa Pinas ay ang pagiging tricycle operator. Naranasan na namin ito dati at malaki ang naitulong nito sa aming pamilya, Alhamdulillah, di lang sa pang-araw-araw na gastusin kundi maging sa pag-aaral at mga bayarin. Mas mababa ang budget na kakailanganin dito kumpara sa pagiging taxi o jeepney operator. At mas madali mo ring masusubaybayan ito dahil limitado ang ruta at maaari ka ring makakuha ng dalawang tricycle sa puhunang pang-jeep o taxi. Yun nga lang ay mas maliit din naman ang kita. Kung mayron kang naipong humigit-kumulang P100,000 insha Allah ay makapagsisimula ka nito.

Mga Maaaring Pagkakitaan ng Babae sa Loob ng Bahay

Higit na mainam sa mga babae na manatili sa kanilang mga bahay kung wala rin lang naman silang mahalagang bagay na kailangang gawin sa labas. Subalit kahit nasa bahay ay maraming maaaring pagkaabalahan ang babae hindi lamang sa pagpapanatili ng kaayusan ng bahay at pag-aalaga ng mga bata. Maaari rin siyang kumita insha Allah kahit kaunti na makakatulong sa pangangailangan nila.

1. Kung mayroon kayong refrigarator o freezer sa bahay ay maaaring magtinda ng ice, ice water, ice candy, ice buko at ang nauuso ngayon na ube cream. Maaari ka ring kumuha ng tagatinda sa mga paaralan, park at palengke at bigyan mo na lang ito ng komisyon. Maaari ka ring magpa-whole sale kung malaki ang inyong freezer.

Hadith Tungkol sa Pagbebenta ng Bagay na Wala Ka Nito

Sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam:
(لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدِكَ) رواه الترمذي حديث صحيح
"Huwag mong ibbebenta ang bagay na wala ka." [Iniulat ni Tirmidhi, Hadith Sahih]

Sadyang napakaganda ng Islam sapagkat ginagabayan tayo nito palagi sa tama maging sa ating paghahanap-buhay at ipinapaliwanag sa atin ang mga maling gawain upang atin itong maiwasan at di makapinsala sa iba.

Ang hadith na nasa itaas ay malinaw na nagsasabi sa atin na bawal at hindi maaari ang pagbebenta ng bagay na wala sa atin. Narito ang ilang halimbawa ng maling paraan ng pagbebenta na ito:

[Quran 2:275] "At Ipinahintulot ng Allah ang Pangangalakal at Ipinagbawal Niya ang Riba."

Sabi ng Allah:
((وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) سورة البقرة:275
"At ipinahintulot ng Allah ang pangangalakal (pagtitinda) at ipinagbawal Niya ang riba (usurya)." [Suratul Baqarah:275]

Ang berso na ito ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagsasabi na ang pangangalakal ay katulad lamang din ng riba. At dito'y ipinahayag ng Allah na ito ay magkaiba kung saan Kanyang ipinapahintulot sa atin ang pangangalakal at pagtitinda dahil ito ay napapalooban ng kapakinabangan ng negosyante at ng mamimili, na ang pangangalakal ay naghahatid ng kabutihan at pagkakaroon ng kita sa pamamaraang tama

Business: Paano Magtayo ng Laundry Shop?

Isa sa mga balak ipatayo ng aking kaibigan ay laundry shop insha Allah, at minsan na namin itong napag-usapan. Isa ito sa mga negosyong malayo sa haram na maaaring maitayo ng isang Muslim sa Pilipinas. Kaya naman ito ang kauna-unahang uri ng negosyo na aking naipost dahil kasalukuyan akong nagsasaliksik tungkol dito. Maraming uri ng laundry business ang maaaring maipatayo ng isang Muslim sa Pilipinas alang-alang lamang sa Allah. Nariyan ang dry laundry, home service laundry, coin operated laundry at laundry shop. Ang post natin na ito ay tungkol sa laundry shop, at narito ang mga tips na maaaring makatulong insha Allah sa mga nagbabalak magsimula ng ganitong uri ng negosyo.

1. Pag-isipan kung anong uri ng laundry shop ang iyong itatayo. Kung ito ba ay franchised o independent.

Hadith Tungkol sa Tunay na Pananalig sa Allah

قال رسول الله  s :  (لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا) رواه ابن حبان, وصححه الألباني

Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam , "Kung kayo lamang ay nananalig sa Allah ng tunay na pananalig ay bibiyayaan Niya kayo katulad ng pagbibigay Niya ng biyaya sa ibon na umaalis ng maaga na walang laman ang tiyan at bumabalik na busog." [Iniulat ni Ibn Hibban, Hadith Sahih ayon kay Al-Albani]

Ang hadith na ito ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay may kahawig sa kasabihan ng mga Pilipino na: "Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa." Kung saan ang hadith ay nagsasabi sa atin na ang tunay na pananalig sa Allah ay kailangang may kasamang gawa